Sjukvård

Kirurgi med hårtransplantationer

Kirurgi med hårtransplantationer

Olika hårtransplantationsmetoder har utvecklats som gör att resultat ser mer naturligt ut än vad det gjorde under 1970-talet. Idag är hårtransplantioner mycket vanligt bland kändisar och celebriteter. I det senaste presidentvalet hade både Joe Biden och Donald Trump gjort hårtransplantationer vilket visar hur pass viktigt håret är inom politiken. Något som knappast gjordes genom det … Läs mer

STATISTIK FÖR CANCER I SVERIGE

Enstaka år kan förekomsten av cancer minska, men trenden är trots allt tydlig, cancer blir allt vanligare i Sverige. Män är marginellt mer drabbade än kvinnor. Prostatacancer är vanligast förekommande hos män, medan lungcancer skördar flest kvinnoliv. År 2016 insjuknade strax över 60.000 svenskar i cancer. Den siffran väntas öka till totalt 100.000 årligen om … Läs mer

SJUKVÅRDEN I SVERIGE I JÄMFÖRELSE MED ANDRA LÄNDER

På nyhets- och i diverse debattprogram kritiseras den svenska sjukvården gång efter annan. Vårdköer, för få vårdplatser per capita, personer som fått vänta på vård liggandes i korridoren är några av de ämnen som tas upp. Men i jämförelse med övriga OECD-länder, såsom Norge, Finland, Belgien och Tyskland, klarar vi oss ganska bra. I en … Läs mer

Hur fungerar sjukvården i USA?

Den amerikanska sjukvården skiljer sig markant i jämförelse med den svenska. President Obama, som basade i USA under åtta år, införde Obamacare. Den var under ständig utveckling under 10-talet, och skulle ge mindre bemedlade tillgång till sjukvård. Samma program revs dock upp av president Trump, vilket kritiserades av de liberala krafterna. Viktiga faktorer som särskiljer … Läs mer

VANLIGA TECKEN PÅ CANCER – SYMPTOM OCH ÖVRIGA KÄNNETECKEN

Strax över 200 cancerformer existerar. Somliga av dem ger tydliga symptom som uppkommer i ett tidigt skede, medan andra cancersjukdomar endast blir symptomatiska efter en längre tid. Hur vet man om man har cancer? Det är av stor vikt att ni har vetskap om vilka symptom som är vanliga vid cancer. 1177.se anser att ni … Läs mer

VAD ÄR OCH HUR UPPSTÅR CANCER?

Cancer är ett samlingsnamn för ett stort antal sjukdomar som kan delas in i olika undergrupper. Samtliga cancersjukdomar har en sak gemensamt: Celler inom ett specifikt område delar sig okontrollerat och har börjat växa. I värsta fall sprider sig cancercellerna till intilliggande kroppsdelar, och i bästa fall kan samma sjukdom isoleras till en enstaka del … Läs mer