Sverige

SJUKVÅRDEN I SVERIGE I JÄMFÖRELSE MED ANDRA LÄNDER

På nyhets- och i diverse debattprogram kritiseras den svenska sjukvården gång efter annan. Vårdköer, för få vårdplatser per capita, personer som fått vänta på vård liggandes i korridoren är några av de ämnen som tas upp. Men i jämförelse med övriga OECD-länder, såsom Norge, Finland, Belgien och Tyskland, klarar vi oss ganska bra. I en … Läs mer SJUKVÅRDEN I SVERIGE I JÄMFÖRELSE MED ANDRA LÄNDER