Riskfaktorer

STATISTIK FÖR CANCER I SVERIGE

Enstaka år kan förekomsten av cancer minska, men trenden är trots allt tydlig, cancer blir allt vanligare i Sverige. Män är marginellt mer drabbade än kvinnor. Prostatacancer är vanligast förekommande hos män, medan lungcancer skördar flest kvinnoliv. År 2016 insjuknade strax över 60.000 svenskar i cancer. Den siffran väntas öka till totalt 100.000 årligen om … Läs mer STATISTIK FÖR CANCER I SVERIGE