USA

Hur fungerar sjukvården i USA?

Den amerikanska sjukvården skiljer sig markant i jämförelse med den svenska. President Obama, som basade i USA under åtta år, införde Obamacare. Den var under ständig utveckling under 10-talet, och skulle ge mindre bemedlade tillgång till sjukvård. Samma program revs dock upp av president Trump, vilket kritiserades av de liberala krafterna. Viktiga faktorer som särskiljer … Läs mer Hur fungerar sjukvården i USA?