SJUKVÅRDEN I SVERIGE I JÄMFÖRELSE MED ANDRA LÄNDER

På nyhets- och i diverse debattprogram kritiseras den svenska sjukvården gång efter annan. Vårdköer, för få vårdplatser per capita, personer som fått vänta på vård liggandes i korridoren är några av de ämnen som tas upp.

Men i jämförelse med övriga OECD-länder, såsom Norge, Finland, Belgien och Tyskland, klarar vi oss ganska bra. I en undersökning som Svenska Dagbladet utfört beskrivs den svenska sjukvården som välfungerande. Väntetiderna sägs minska, medan behandlingarna blir alltmer effektiva.

SKL, eller Sveriges Kommun och Landsting, har även de utfört en undersökning, där andra faktorer fått en stund i rampljuset. De slutleder att de vanligaste operationerna, såsom grå starr, hjärtkirurgi, samt operation vid prostataförstoring, genomförs ganska raskt. Det är bara tre av de totalt 15 jämförda länderna som har kortare väntetider, dvs. Nederländerna, tätt följt av Danmark och Italien.

Samma gäng undersökte även andelen lediga vårdplatser i Sverige. 2.2 lediga sängplatser per 10.000 invånare löd domen. Det kan verka skrämmande lite, och det är det också – i synnerhet i jämförelse med Storbritannien, Danmark, Tyskland och Frankrike – som erbjuder tre gånger fler vårdplatser per capita.

Sveriges sjukvårdssystem är effektivt

Är det måhända Sverige, eller varför inte vår västliga granne Norge som har det mest effektiva sjukvårdssystemet? Enligt en annan studie som Svenska Dagbladet utfört är det Island och Andorra som tar hem första respektive andraplatsen i effektivitetsligan, tätt följt av Schweiz. I samma undersökning tog forskarna reda på hur väl 32 olika länders sjukvårdssystem kunde bota vanligt förekommande sjukdomar, såsom cancer, stroke och diabetes.

Sverige rankade dock högt när det kom till effektiviteten inom akutsjukvården, även den goda tillgängligheten berömdes. Mer specifikt är det svenska sjukvårdssystemet duktiga på att förvalta sina slantar, vilket innebär att befolkningen får ta del av en högkvalitativ vård utan att regeringen tvingas nalla alltför mycket i statskassan. Schweiz, som var det tredje bästa landet i studien, bjussar på en marginellt bättre vård i jämförelse med Sverige, men den är dock betydligt dyrare.

Sverige kontra USA:s sjukvårdssystem

I Sverige har alla rätt till gratis sjukvård, så är inte fallet i USA. Väl där är det försäkringsbolag som bestämmer huruvida medborgarna får någon behandling eller inte. Oscar Berg, en svensk doktor som arbetat i USA, har valt att påtala några viktiga skillnader.

Han beskriver USA:s sjukvårdssystem som mer perfektionistiskt. I samma land anser han att patienten alltid är i centrum, samt att spetskompetensen är marginellt högre i jämförelse med Sveriges sjukvårdsapparat. Han beskriver även arbetsförhållandena som aningen mer ansträngda i USA, då han ofta tvingades arbeta långa pass, i många fall uppemot 80-90 timmar i veckan.

Är Sveriges sjukvårdssystem världsbäst?

Sveriges sjukvårdssystem presterar utmärkt i jämförelse mot andra länders diton. Men huruvida vår sjukvårdsapparat är världsledande eller inte är det svårt att svara på. Detta då faktorerna som jämförs i många fall är tvetydiga och svåra att greppa. För att nämna en faktor, vårdplatser per capita, spelar det ingen större roll hur många vårdplatser som finns tillgängliga om de operationer som utförs inte är effektiva. Exakt samma sak gäller för faktorn som beskriver hur stor del av BNP som läggs på sjukvård. Bara för att en specifik nation fullkomligt öser in pengar betyder inte det att sjukvården förbättras per automatik.

För att knyta ihop säcken anser vi att Sveriges sjukvård är väl uppstyrd, kanske till och med världsledande, men samtidigt långtifrån perfekt.

Lämna en kommentar

+ 77 = 78