STATISTIK FÖR CANCER I SVERIGE

Enstaka år kan förekomsten av cancer minska, men trenden är trots allt tydlig, cancer blir allt vanligare i Sverige. Män är marginellt mer drabbade än kvinnor. Prostatacancer är vanligast förekommande hos män, medan lungcancer skördar flest kvinnoliv. År 2016 insjuknade strax över 60.000 svenskar i cancer. Den siffran väntas öka till totalt 100.000 årligen om 20 år, rapporterar Cancerfonden.

Hur stor är risken att få cancer?

Det finns glädjeämnen i allt mörker. Risken för att dö av cancer har minskat stadigt, trots att cancerfallen ökar.

På 80-talet överlevde 35 procent av männen och 46 procent av kvinnorna i minst 10 år efter att de fått sin cancerdiagnos. Men lyckligtvis har de siffrorna putsats till rejält. År 2016 överlevde 69 procent av alla män och kvinnor i minst tio år efter de fått sina respektive cancerbesked. Mer specifikt är det främst ökade forskningsanslag, mer effektiva behandlingar samt bättre screening-metoder som vi har att tacka de positiva resultaten.

Det är i regel svårt att veta när en cancerpatient kan friskförklaras. Detta då det räcker med att en liten del cancerceller klarat sig för att sjukdomen återigen ska blossa upp. Men efter 10 års cancerfrihet räknas en cancerpatient (i regel) som frisk. I många fall är det just tidsintervaller som används vid cancerstatistik (oftast fem- och tioårsintervaller), och det är därför mycket svårt att ge några exakta siffror som visar på hur många svenskar som överlever cancer.

Hur många dör av cancer varje år?

År 2016 dog 22.518 svenskar i cancer, och fördelningen var relativt jämn mellan män och kvinnor. Under samma år var cancer den vanligaste dödsorsaken för personer under 80 år, och cirka 17 procent, eller 3 789 cancerpatienter, dog innan deras 65-årsdag. Utöver det dog 554 barn under 19 år under 2016.

Socialstyrelsen menar att 20 procent av dödsfallen skulle kunna undvikas med hjälp av bättre förebyggande insatser, såsom screening samt mer effektiva behandlingar. Även hälsopolitiska insatser bör vara av vikt, likt bättre information om skadeverkningar vid rökning samt alkoholförtäring.

Läs mer: Sjukvården i Sverige i jämförelse med andra länder

Hur många överlever cancer?

Nästan 7 av 10 personer som tagit emot en cancerdiagnos överlever i minst 10 år. Jan Zedenius, professor och medicinskt sakkunnig på Cancerfonden, är mycket nöjd över den statistiken:

”Det är en fantastisk utveckling, även om vi som arbetar med detta naturligtvis önskar stora, snabba, genombrott. Men så är det oftast inte. I stället är det de små stegens framgångar vi ser.”

Vilken cancerform är dödligast?

Alla cancerformer är inte stöpta ur samma form. Förutsättningarna för prostatacancer– samt bröstcancer-patienter har förbättrats – men somliga typer av cancer är fortfarande synnerligen problematiska. Magnus Bäcklund, som är överläkare inom onkologi, menar att cancersjukdomar såsom cancer i bukspottkörteln, akut leukemi hos äldre samt primär levercancer är extra allvarliga. Väl där är överlevnadschansen relativt låg, men turligt nog är de cancerformer som precis nämndes relativt ovanliga.

Hur kan man minska risken för cancer?

Dietistkonsult anser att fysisk aktivitet och bättre matvanor kan minska din risk för cancer. De menar att promenader och andra typer av motionsformer kan hjälpa till att förebygga tarmcancer, livmoderhalscancer samt bröstcancer.

Tillägg: Vi är inte medicinskt tränade. Den information ni hittar på vår sajt kan inte ersätta ett samtal med en läkare eller annan vårdpersonal.

Lämna en kommentar

7 + = 12