VAD ÄR OCH HUR UPPSTÅR CANCER?

Cancer är ett samlingsnamn för ett stort antal sjukdomar som kan delas in i olika undergrupper. Samtliga cancersjukdomar har en sak gemensamt: Celler inom ett specifikt område delar sig okontrollerat och har börjat växa. I värsta fall sprider sig cancercellerna till intilliggande kroppsdelar, och i bästa fall kan samma sjukdom isoleras till en enstaka del av kroppen.

Hur uppstår cancer?

Människokroppen är uppbyggd av ett ofantligt antal celler som delar sig i takt med att kroppen behöver dem. När befintliga celler skadas och/eller blir för gamla dör dem, medan nya och friska celler tar vid.

Cancer kan uppstå i vilken cell som helst, och just därför är hela kroppen känslig för cancersjukdomar. När cancer utvecklas vägrar de skadade och/eller gamla cellerna att dö. De onormala cellerna skriker ut att allt är som det ska, trots att så inte är fallet. Det så kallade ”självmordsprogrammet”, som friska celler förfogar över – har satts ur spel. Detta förlopp innebär att sjuka celler samlas på ett och samma ställe. Väl där tar nya blodkärl vid, samtidigt som en tumör bildas.

Cancer kan uppstå i många former. Fasta tumörer, som består av kroppsvävnad, är vanliga. Så även blodcancer, eller leukemi.

Läs mer: Cancerstatistik inom Sverige

Varför får man cancer?

Cancer är till viss del en ärftlig sjukdom, men även livsstilsfaktorer kan vara av vikt. Olika genförändringar uppstår under livets gång, och i samband med dem kan cancer uppstå. Samma förändringar kan påverkas av yttre faktorer såsom tobaksvanor, motionsvanor samt alkoholvanor.

Är cancer ärftligt?

Cancerfonden uppskattar att omkring 5–10 procent av alla cancerfall har en uppenbar koppling till ärftlighet. Bröstcancer och tjocktarmscancer nämns som två konkreta exempel. Cancerfall som är starkt sammankopplade med just ärftlighet utreds på så kallade ”genetiska mottagningar”, som oftast återfinns på universitetssjukhusen.

Läs mer: Vanliga symptom för cancer

Hur behandlar man cancer?

Den behandlingsmetod som tillämpas bestäms med många faktorer i åtanke, såsom vilken cancertyp det rör sig om, samt i vilket skede cancern upptäckts. De fyra vanligaste behandlingsformerna består av:

  • Operation: Tumören tas bort kirurgiskt. Ofta avlägsnas även omkringliggande vävnad för att cancern inte ska få möjlighet att sprida sig.
  • Strålterapi: En smärtfri strålning riktas mot tumören i förhoppning att den inte längre ska dela på sig.
  • Cellgiftsbehandling: Kan ges i både tablettform samt via injektioner. Målet är att cancercellerna ska utrotas, men i många fall dör även friska celler. Vanliga biverkningar vid cellgiftsbehandling är bland annat håravfall, illamående och diarré.
  • Hormonterapi: De hormoner som varit en bidragande del till att cancern uppstått, exempelvis testosteron, blockeras med hjälp av läkemedel. Denna behandling är vanligast vid prostata- och bröstcancer.

I många fall kombineras de olika behandlingsmetoderna för att patientens chans för att tillfriskna ska kunna maximeras.

Vad händer i kroppen när man dör av cancer?

Allvarligt cancersjuka upplever oftast ett ökat sömnbehov och kan bli blå om läppar samt händer. Utöver det kan andningen förändras och medvetenheten försämras. Men även om många sinnen försvagas förblir oftast hörseln relativt oförändrad. Vid dödsögonblicket blir musklerna slappa, ögonens pupiller utvidgas och ansiktsdragen slätas ut. Likstelhet inträffar oftast inom några timmar, menar Netdoktor.

Vi på Sabii.nu är inte medicinskt tränade, vi är därför medvetet försiktiga i vår rapportering. Våra artiklar och övrigt innehåll på sajten är dock korrekt formulerat, och fritt från faktafel.