Få vård utomlands för cancer

Ibland kan det finnas anledningar till att få vård utomlands för din cancer, och i vissa speciella fall kan även din region betala för cancervård utomlands. Det kan handla om att en viss klinik i ett annat land har en behandlingsmetod som inte finns i Sverige eller att väntetiden är mycket lång.

När kan jag få betald vård utomlands för cancer?

Det går inte att säga exakt när du kan få betald vård för cancer utomlands eftersom varje fall är unikt. Men generellt kan man säga att det rör sig om två olika situationer.

Den ena där det finns en viss klinik i ett annat land som har en behandlingsmetod som har visat sig vara väldigt framgångsrik för just din typ av cancer, som du gärna vill prova på. Den andra situationen är om väntetiderna för din behandling skulle vara mycket kortare i det andra landet.

Men den svenska sjukvården är mycket effektiv jämfört med andra länder och många gånger kommer du inte kunna få hjälp snabbare i ett annat land.

Hur vet jag om jag är berättigad betald cancervård utomlands?

Det finns fyra olika scenarion när det gäller att få ekonomisk hjälp av samhället för din cancervård utomlands. Du kan endast få betalt cancervård i ett annat EES-land eller Schweiz.

  1. Din region remitterar dig till vård utomlands.
  2. Du söker och för förstahandstillstånd till vård av Försäkringskassan. Staten betalar din vård och du behöver inte lägga ut pengar på egen hand.
  3. Du söker och får förstahandsbesked men ansöker om ersättning i efterhand. Du måste då själv betala för din behandling och får ersättning i efterhand om du uppfyller alla kraven. Du kan även skicka in en obetald faktura, men förseningsavgifter kommer inte att ersättas.
  4. Du ansöker om vård utomlands på eget initiativ. I efterhand ansöker du sedan om ersättning från Försäkringskassan. Om kraven är uppfyllda får du ersättning från staten.

Finansiera din cancervård utomlands

Vid scenario fyra och eventuellt även tre behöver du alltså själv först kunna finansiera sin cancervård. Exakt vad den summan går på är svårt att säga eftersom flera olika faktorer är avgörande. Det beror på vilken typ av behandling du behöver och vilken klinik du blir behandlad på.

Men räkna med att en cancerbehandling kommer att kosta dig från 500 000 kronor och upp emot en miljon. Du kan ibland även välja att endast genomgå en viss del av behandlingen utomlands och då kan priset bli lägre.

Det kan vara bra att betala din behandling med ett kreditkort eftersom du då får köpförsäkring och i vissa fall även bonusar som exempelvis förvandlas till cash-back. Välj ett kreditkort utan valutapåslag för att slippa betala onödiga avgifter. På den här sidan kan du läsa mer om kreditkort utan valutapåslag.

Kan jag få cancerrehab utomlands?

Även cancerrehab kan vara möjligt att få utomlands, i alla fall en del av din rehabilitering. Tyvärr kan det vara svårare att få din eftervård betald av staten än själva vården, men istället finns det bidrag från olika föreningar du kan ansöka om.

Det finns exempelvis många som reser till Tallinn till ett rehabiliteringshem för att få hjälp med rehabiliteringen som en tuff cancerbehandling kan kräva.

Lämna en kommentar

33 + = 41