En blogg om cancer och cancersjukdomar

På Sabii hittar ni mer information om den svenska samt internationella sjukvården, inklusive sjukdomstillstånd såsom cancer. Vi vill även påminna om att sidans huvudförfattare, Wilhelm Hjortsberg, inte har någon medicinsk träning. Det material ni tar del av via vår webbsida bör ses som upplysningsmaterial, som aldrig kan ersätta ett läkarbesök eller samtal med annan vårdpersonal.

I de tre sektionerna nedan går vi igenom delar av webbsidans innehåll.

Cancer

Cancer är ett sammanfattande namn för sjukdomar som har en sak gemensamt: Celler delar sig på ett okontrollerat sätt, och i värsta fall sprider sig de sjuka cellerna till närliggande delar av kroppen.

Samma sjukdom är ärftlig, åtminstone till en viss del. Men livsstilsfaktorer, såsom tobaksvanor, motionsvanor, alkoholvanor och likvärdigt är även det av vikt.

Men det finns ljus i mörkret. Cancer är oftast inte en dödsdom. I många fall kan sjukdomen behandlas med hjälp av operation, cellgiftsbehandling, strålterapi och/eller hormonterapi. I många fall angriper läkarteamet sjukdomen med flera av de nämnda behandlingsalternativen.

Den svenska sjukvården

Sverige har en välfungerande sjukvårdsapparat. Vi svenskar behöver knappast skämmas över vår sjukvård, även om somliga länders sjukvårdsväsenden ibland ses som snäppet vassare.

För att nämna två exempel betraktas exempelvis Schweiz och Island ibland som mer högpresterande i jämförelse den svenska sjukvården. Sveriges sjukvård ses dock som mycket effektiv, om vi tänker spenderade skatteslantar kontra den sjukvårdskvalitet som erbjuds.

Internationell sjukvård

I länder såsom USA finansieras sjukvården via försäkringar. Patienter utan sådana måste betala ur egen ficka, och blir i värsta fall utan vård. USA:s sjukvårdssystem fungerar generellt sett bra, och expertisen är stor. Men då många inte har råd att få den vård de behöver är det många som väljer att spotta och fräsa på samma lands sjukvårdssystem.

Mer specifikt skiljer sig både vårdkvaliteten samt kostnaderna i olika länder, så det är viktigt att ni läser på ordentligt innan ni reser utomlands, eller rentav bosätter er utomlands.

Nya inlägg

KIRUGRI MED HÅRSTRANSPLANTATIONER

Kirurgi med hårtransplantationer

Olika hårtransplantationsmetoder har utvecklats som gör att resultat ser mer naturligt ut än vad det gjorde under 1970-talet. Idag är hårtransplantioner mycket vanligt bland kändisar och celebriteter. I det senaste…

STATISTIK FÖR CANCER I SVERIGE

Enstaka år kan förekomsten av cancer minska, men trenden är trots allt tydlig, cancer blir allt vanligare i Sverige. Män är marginellt mer drabbade än kvinnor. Prostatacancer är vanligast förekommande…

Hur fungerar sjukvården i USA?

Den amerikanska sjukvården skiljer sig markant i jämförelse med den svenska. President Obama, som basade i USA under åtta år, införde Obamacare. Den var under ständig utveckling under 10-talet, och…